Cenník elektroinštalačných prác:
Rodinné domy do 150 m² 700,- € až 900,- €
Rodinné domy do 200 m² 950,- € až 1400,- €
Rodinné domy nad 200 m² 1400,- € až 2000,- €
Bytové jadrá 250,- € až 400,- €

V cene je vykonanie kompletnej elektroinštalácie rodinného domu. To znamená vyrezávanie a vysekávanie ,
inštalácia a rozvádzač. Ceny sú orientačné. Cena sa upresní po obhliadke objektu a po vzájomnej dohode.
Do ceny nie je započítaná cena materiálu.
Cenník jednotlivých elektroinštalačných prác
© 2013 - AML SERVIS - Všetky práva vyhradené